VANDERSALM bouwadvies op maat!

Onze Visie

Wij zijn een kleinschalig bureau wat erg veel waarde hecht aan de wijze waarop we met mensen werken. Of het nu gaat om de input van de opdrachtgever, de kennis die aanwezig is bij onze leveranciers, of de bouwbegeleiding van onze projecten; overal proberen wij op een gelijkwaardige manier ons werk te realiseren. Wij vinden het als bureau dan ook belangrijk dat architectuur niet als een prestigemiddel wordt gezien, maar als een ontwikkeling die gedragen wordt door alle betrokken partijen.

Lees meer..

Daarnaast zijn wij een bureau dat het belangrijk vindt dat een gebouw zijn bouwwijze kan vertellen.Wij hechten erg veel waarde aan het ambacht, en naar ons inziens gaat een gebouw zich door ambachtelijkheid onderscheiden van de massa. Ambachtelijke bouwmethodes sterven langzaam uit, terwijl dit juist decennialange processen zijn geweest die het bouwen hebben geperfectioneerd.

In onze optiek zou het een verlies zijn om deze bouwmethodes te vergeten omdat het nog steeds een enorme rijkdom herbergt, en een liefde uitdraagt voor de plek waar je woont.Een groot gedeelte van onze opdrachten bevinden zich in een landelijke/agrarische omgeving.

Om deze reden hebben wij een uitgebreid vocabulaire ontwikkeld in de bouwhistorische achtergrond van deze streken. Deze opdrachten hebben deels bestaan uit restauratieprojecten met een nieuwe invulling, maar ook nieuwbouw uitgevoerd in de kenmerkende bouwmethodiek van de desbetreffende streek. Maar altijd met één voet in het verleden en één in de toekomst.

Wij proberen deze opdrachten altijd een invulling van deze tijd te geven, we leven tenslotte nu.Buiten deze opdrachten bestaat ongeveer veertig procent van ons werk uit utiliteitsbouw, waaronder de verbouw van een aantal banken en scholen plus nieuwbouw van bijvoorbeeld verenigingsgebouwen en sportcomplexen. Door de diversiteit binnen deze opdrachten tezamen met de particuliere projecten zijn wij uitgebreid bekend met regelgeving en hebben een goede relatie met gemeentes en welstand.

Daarnaast pleiten wij voor een duurzaam gebruik van materialen, voornamelijk gekeken naar de materialen uit de directe omgeving, en proberen wij zoveel mogelijk te sturen op energiezuinige installatieoplossingen.

Team VANDERSALM

Willem van der Salm

Bouwkundig adviseur

Bouwkundig ontwerper

Projectbegeleider

Koen van der Salm

Bouwkundig tekenaar

Projectbegeleider

Grafisch vormgever

© Copyright 2021 | VANDERSALM bouwkundig ontwerp- en adviesbureau v.o.f. Dalen