Restauratie van de Slotplaats te Bakkeveen

Restauratie, opgeleverd 2006

De Slotplaats is een 200 hectare groot landgoed nabij Bakkeveen. Het gebied is sinds 1997 eigendom van Natuurmonumenten en het gebied wordt gekenmerkt door grote brede lanen met oude bomen. De Slotplaats werd in 1668 aangelegd toen de familie Aylva opdracht had gegeven het slot ‘Het Blauwhuis’ te realiseren. Dit Blauwhuis werd in 1838 afgebroken. In 1818 verrees achter het Blauwhuis een landgoedwoning, die in 1920 verbouwd is tot de huidige vorm van het theehuis ‘De Slotplaats’. In het voormalige koetshuis van het slot is een informatiepunt ingericht van natuurmonumenten.

In 2004 kwam vanuit natuurmonumenten de vraag om de Slotplaats volledig te restaureren. Er waren door de hoge leeftijd van het bouwwerk problemen ontstaan met lekkage, en de kleine klokkentoren op het dak stond op instorten. Daarnaast was de tuin om het perceel heen verwaarloosd en begon het gebouw door de gehele situatie zijn allure langzamerhand te verliezen. Kortom; tijd voor een uitgebreide en nauwkeurige restauratie. Het belangrijkste uitgangspunt voor de restauratie was het terugbrengen van het oude glorie van het gebouw en perceel. Er waren voldoende oude tekeningen en bestekken om te kunnen achterhalen op wat voor wijze het gebouw was gebouwd en het perceel ooit was ingericht.

Het dak was op veel plaatsen lek en daarom moesten de pannen worden verwijderd om een dampopen folie over het gehele dak aan te kunnen brengen. Nadat de pannen stuk voor stuk waren gereinigd zijn deze opnieuw, maar nu verankerd, aangebracht. De toren was ter plekke gedemonteerd waardoor ieder onderdeel kon worden nagemaakt zodat de toren weer geheel vernieuwd op het dak kon worden opgetrokken.

De houten goten waren op veel plekken gerestaureerd en geheel voorzien van nieuw zinkwerk en hwa’s. De kozijnen, luiken alsook  het metsel- en voegwerk werden plaatselijk gerestaureerd. De schoorstenen moesten gedeeltelijk worden aangeheeld met Friese geeltjes en waren weer, zoals oorspronkelijk, aan de voet omwikkeld met dik lood. Ook de metselwerk trappen tezamen met de zonnewijzer moesten worden gerestaureerd.

Daarnaast werd ook het gehele terrein rond het theehuis teruggebracht naar het oorspronkelijke inrichtingsplan, met een boomgaard en symmetrische zicht- en looplijnen. De restauratie van de Burmaniazuil in het sterrenbos was de spreekwoordelijke kers op de taart. Deze was volledig gedemonteerd en is inclusief de fundering weer hersteld. Momenteel is De Slotplaats nog steeds in gebruik als theehuis en is vrij toegankelijk voor bezoekers.

Overzicht restauratie van de Slotplaats te Bakkeveen